Songtexte

Blinde ohne Lesch ▼

Wann sinn ich dich widder ▼

Et hätt nitt jepass ▼

Kölle, ach Kölle ▼

Hür nit op ▼

Angs lieht dich stirve ▼

Oh nee. Ich jläuven nit . . . . ▼

Büggel in de Sonn ▼

Die Kommentare sind geschlossen.